Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SKYRIM: Válka o Sever 2017

Ve dnech 1. - 8.7.2017 se uskutečnil čtvrtý ročník letního dětského pobytu pořádaného skupinou LARPu a dřeváren Post Mortem a spolkem ITY z.s.

Všichni účastníci tohoto ročníku přijeli do království Skyrim za jediným účelem, a to se svou mocnou armádou vedenou jedním z mocných představitelů jejich národů dobýt tuto severní zemi a získat jeho trůn. V průběhu složitých vyjednávání, které se neobešly bez zrad, hádek i případných spojenectví a bitev, byli bojovníci a bojovnice nuceni chránit svá nově nabytá území a nenechat se převálcovat ostatními armádami.

Jejich úkolem poté bylo vybudovat mocný hrad, který by odolal i těm nejlítějším bojovníkům, kteří se snažili Skyrim ochránit. Povedlo se také získat velký poklad, který použili ke stavbě dalších důležitých dobývacích strojů a stavbě armády. Úkolem bojovníků a bojovnic bylo také zajistit dostatek zásob pro celou armádu, a tak lovit lesní zvěř. Mezi armádamí se také odehrála velká námořní bitva, na kterou byly postaveny mořské koráby. Jeden den také strávili v kůži členů cechů mágů, obchodníků, válečníků a zlodějů, kdy se museli vypořádat s nástrahami fantazijního městečka, které jim do cesty postavili jeho obyvatelé.

V poslední velké bitvě, která se odehrála před branami hlavního města Skyrimu, které bylo bráněno mocnými stvořeními lesa i temnoty, nakonec zvítězily mocné spojené armády všech národů. Porazili společně poslední zbytky odporu a na konci dne na bohaté hostině dobrým jídlem, mokem i zpěvem a tancem oslavili své slavné vítězství.

Vládcové všech národů děkuji mocným bojovníkům a bojovnicím za to, že jim pomohli dobýt království skyrimské.

Fotografie z pobytu na tomto odkaze.


Zaklínač: Záhadný Kaer Morhen 2016

Ve dnech 3. - 9.7.2016 se uskutečnil třetí ročník letního dětského pobytu pořádaného skupinou LARPu a dřeváren Post Mortem a sdružením ITY.

Na prastarý hrad Kaer Morhen, školu zaklínačů Vlka, přijelo 24 mladých noviců, kteří se celý týden učili vládnout zaklínačským mečům, používat znamení a míchat lektvary či bojovat s mnoha druhy hrozivých nestvůr a divokých příšer.

První večer byli tito odvážní novicové oficiálně přivítáni ve škole, kdy jim také byly přiděleny jejich stříbrné meče, nerozluční společníci v jejich budoucím životě. Po vydatném odpočinku nutném po dlouhé a namáhavé cestě do hor byli za doprodovu hřejivého dopoledního slunce vyzkoušeni ve svých dosavadních bojových dovednostech zkušenými učiteli zaklínači. Na základě toho byli poté rozděleni do jednotlivých týmů vedených těmito učiteli. Družstva Stínlišek, Stříbrných draků a Hyder poté odpoledne společně pracovali na svých vlajkách, pokřicích a výrobě ocelových mečů.

Ještě téhož večera však do hradu přiběhl zděšený vesničan hlásící, že se v nedalekém lese pohybuje jakási obrovitá příšera. Mladí novicové se proto za vedení svých učitelů vydali tuto nestvůru stopovat. K jejich zděšení nalezli v lese dvě mrtvá těla a mnoho stop, ze kterých později vyplynulo, že se jedná o wyvernu, drakovi podobnou oheň nechrlící příšeru.

V úterý dopoledne v jednotlivých učebních skupinách probíhalo vyučování, které sestávalo zejména z procvičování bojových technik a také učení používání jednotlivých znamení. Mezitím také místní čarodějka Anna u každé skupiny vyvolala iluzi příšery, se kterou se poté novicové učili bojovat. Prvního dne se jednalo o ghůla, se kterým si všichni hravě poradili. Odpoledne bylo zasvěceno zejména procvičování používání znamení za běhu, proti pohyblivým cílům a také přesnosti jejich hodů. Večer se novicové rozdělili na dvě větší skupiny, z nichž jedna řešila záhadu zmizelé vesničanky, kterou poté nalezli v nedalekých pavoučích jeskyních, kdy se při její záchraně také museli potýkat se smečkami ghůlů. Druhá skupina mezitím v budově hradu řešila šifry a hádanky k osvobození uvězněného ducha, kdy jim jejich snažení znepříjemňoval zlý duch plížící se kolem.

Ve středu probíhala výuka boje s iluzí příšery harpyje vyvolanou kouzelnicí Annou. Porazit tuto nestvůru již nebyl tak snadný úkol jako předešlého dne, přesto se všem novicům podařilo nad harpyjí vyzrát a zvítězit. Poté se mladí zaklínačští učedníci věnovali míchání lektvarů a jejich používání. K získání surovin na tyto směsi byli vysláni na nedaleká luka, kde se však jejich úsilí snažili zmařit elfové. Ti byli po lítém boji poraženi a novicové se vítězně vraceli s ukořistěnými bylinkami zpět do hradu. Odpoledne poté probíhaly turnaje v šipované a v arénových soubojích. V podvečer byli novicové shromážděni k velkému společnému učení boje s wyvernami. Při vysvětlování bojových technik se však iluze této příšery vrhla po zaklínači Damienovi a vážně jej zranila. Jeho život byl nakonec úspěšně zachráněn společným úsilím kouzelnice a zaklínačů. Večer poté novicové a zaklínači strávili shromáždění kolem táboráku.

Ve čtvrtek probíhala výuka boje s vlkodlakem, který se jevil již jako velice silná nestvůra. Novicové si také vyzkoušeli své dovednosti a zručnost na překážkové dráze. Odpoledne se poté vydali do nedaleké vesnice Pěna, kde se snažili vyřešit záhadnou vraždu obchodníka. Po mnoha zvratech se ukázalo, že byl tento muž zabit tajnou pašeráckou skupinou Salamandra spolupracující s místním vlkodlakem maskovaným v prostého vesničana a kněžnou vládnoucí městu i okolí. Večer poté probíhalo další stopování wyverny, kdy se novicové museli potýkat s ghůly i elfy znepříjemňujícími jim jejich snažení.

V pátek dopoledne proběhla závěrečna zkouška na překážkové dráze pojmenové Bolí to, kterou také všichni novicové úspěšně zvládli. Odpoledne se pak jednotlivé učební skupiny utkaly mezi sebou v bitvách. Poté byla ohlášena závěrečná hostina před poslední Zkouškou trav. Byli vyhlášení vítězové celotáborové hry, všichni se společně veselili a dokonce i na tanec došlo.

Za soumraku poté vedeni svými učiteli vyrazili budoucí zaklínači na blízkou zříceninu hradu Šostýn, kde se všichni úspěšně podrobili Zkoušce trav a získali své zaklínačské medaliony i titul zaklínače. Všichni poté spokojeni odcházeli spát.

Posledního dne dopoledne se při konečném pronásledování zlé wyverny ukázalo, že všechny problémy působí kouzelnice Anna, se kterou se také strhl lítý a těžký boj, jelikož byla značně podporována svými nohsledy a příšerami. Noví zaklínači však byli úspěšní a porazili zlo jednou provždy.

Odpoledne se poté rozloučili se všemi učiteli a rozjeli se do světa vykonávat své nové zaměstnání zaklínačů chránících lidi před příšerami a zlými nestvůrami.

Hodně štěstí, zaklínači!

Váš Organizační tým

Fotografie na tomto odkaze.


Dědictví koruny Nildoru 2015

Ve dnech 9. – 15.8.2015 se uskutečnil druhý ročník letního dětského pobytu pořádaného skupinou LARPu a dřeváren Post Mortem a sdružením ITY.

Všech 19 dobrodruhů se vydalo do táborové základny Kozí Horka v Brně, kde se celý týden snažili o záchranu fantasy království Nildor, které se ocitlo v úzkých vlivem zlého počínání temného Strážce. Na začátku dobrodružství se účastníci setkali s čarodějem Zedem a zpovědnicí Kahlan, kteří ze spárů Strážcových příšer, které se pohybovaly v blízkém okolí, zachránili magickou desku. Ta s pomocí 5 mocných artefaktů dokáže zavřít trhlinu do Podsvětí a zachránit tak Nildorské království.

V boji o artefakty všech živlů se museli stateční dobrodruhové potýkat s útoky a překážkami ze strany příšer, které se ze všech sil snažily zabránit jejich úsilí. Několikrát se s nimi setkali také v boji a s pomocí svého umu, bystrosti a týmové spolupráce vždy vyšli jako vítězové. Poslední den dobrodružství se bojovníkům a bojovnicím nakonec podařilo získat poslední artefakt, zavřít tak děsivou trhlinu a porazit Strážce i zlo jednou pro vždy. Vyrovnanost a um dobrodruhů se ale projevil také ve výsledku celotáborové hry jednotlivých cechů Stínové šelmy a Rudí havrani o vliv v hlavním městě království. Oba dva týmy totiž získaly stejný počet bodů a výsledek tedy dopadl remízou.

Celé týdenní úsilí a velké vítězství jsme společně oslavili na slavnostní hostině pod hvězdami a za svitu pochodní. Pochutnali jsme si na skvělých pečeních, sladkostech, ovoci a zelenině, které nám připravila naše zručná kuchařka Iva, které tímto velice děkujeme za celotýdenní živení hladových břichů dobrodruhů vyčerpaných náročným úkolem.

Všem dobrodruhům děkujeme za účast a pomoc proti zlému Strážci a těšíme se na Vás opět v létě roku 2016! Celý týdenní pobyt můžete také hodnotit v diskuzi na těchto webových stránkách či na naší facebookové stránce.

Váš Organizační tým

Fotografie na tomto odkaze


Tajemství templářů 2014

V srpnu roku 2014 se uskutečnil první ročník dětského letního dětského pobytu pořádaného skupinou Post Mortem.

Dobovou středověkou atmosféru vlády královny Jolany II. Burgundské si užívaly děti starší deseti let, nabídky využily také děti z Dětského domova v Novém Jičíně,  pod vedením členů skupiny Post Mortem. Stanový tábor uprostřed lesa bez elektřiny, louče, pochodně, dobové kostýmy, šermířské umění, znalosti a zájem o historii všech vedoucích (členů Post Mortem) dokreslily skvělou, tvůrčí a pro všechny velice aktivní celotáborovou hru (LARP).

Pro získání pokladu krále Filipa IV. bylo nutné získat „prostředky na nákup materiálu“ (plněním úkolů, řešením hádanek, vyzkoušením si směnného obchodu). Ze získaného materiálu si vyrobit vlastní štít a meč, aby odpovídal přísným pravidlům s ohledem na bezpečnost. Cvičit se ve zbrani i v chování, které je hodno rytířského stavu. Stavět, bránit a dobývat lesní hrady, obstát ve zkouškách statečnosti v „boji“, seznámit se částí historie a souvisejících znalostí., to všechno obnášel týden v krásném prostředí Pulčínských skal. Odměnou bylo získání pokladu a velkolepá hostina, při ní se stoly prohýbaly. Meč, štít a varkoč  budou doma všem připomínat výjimečnou atmosféru celého týdne.

Fotoalbum z pobytu.


Film o letním dětském pobytu Tajemství templářů 2014

 

 


TOPlist